Công ty Manulife (Vietnam) Limited tuyển dụng

Specialist, Developer (IT) (Lương: Thương lượng)

Bạn Sẽ Làm Gì

1. Be responsible for managing program source and follow quality control source codes processes
Chịu trách nhiệm quản lý các chương trình gốc và áp dụng qui trình đảm bảo chất lượng mã nguồn

2. Release software development by schedule
Đáp ứng đúng tiến độ phát triển phần mềm theo lịch

3. Complete systems design and architecture documentation
Hòan tất tài liệu thiết kế và kiến trúc của hệ thống

4. Ensure systems run smoothly, safe and follow system issue processes
Bảo đảm hệ thống chạy ổn định và an tòan; tuân thủ qui trình quản lý các báo lỗi

5. Support on demand reporting for management
Hỗ trợ theo nhu cầu báo cáo cho quản lý

6. Make weekly update and monthly report on information management systems
Lập báo cáo cập nhật định kỳ về tiến độ và hệ thống thông tin quản lý

Chuyên Môn Của Bạn

• Bachelor Degree of IT (Major in Information System)
• At least 3 years experienced with programming and system Architecture
• Good English skills (both speaking and writing)
• Good Customer service orientation skills
• Good Continuous improvement orientation skills
• Good Team work skills
• Good Creative problem solving skills
• Programming: VB.Net, ASP.NET, PL SQL, iOS
• Database: Oracle

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *