Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2016-2017

  1. Đối tượng dự tuyển học bổng Hessen – CHLB Đức

–         Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;

–         Sinh viên có điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2015-2016 từ 7,5 trở lên;

–         Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;

–         Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.

–         Điểm rèn luyện năm học 2015-2016 từ 70 điểm trở lên.

–         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2016 – 2017.

  1. Số lượng – Giá trị học bổng

3 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 216 Euro (khoảng 5.450.000 VNĐ).

  1. Hồ sơ xin học bổng

–         Tờ khai thông tin cá nhân (_ theo mẫu): SV in ra và viết tay, khai đầy đủ các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4×6, ký và ghi rõ họ tên;

–         Giấy chứng nhận (theo mẫu như trên): SV in ra và viết tay;

–         Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

  1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 21/9/2016 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

Nguồn: www.hcmus.edu.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *